Nye retningslinjer for delingsøkonomien

2. juni ble nye retningslinjer for den voksende delingsøkonomien lag frem av Europakommisjonens visepresident med ansvar for vekst og sysselsetting, Jyrki Katainen. Europakommisjonen stiller seg positive til effekten delingøkonomien kan ha for europeisk sysselsetting og økonomisk vekst. Et sentralt formål med de nye retningslinjene er å oppnå en balansert utvikling av delingsøkonomien mellom medlemslandene, og Europakommisjonen har oppfordret til … More Nye retningslinjer for delingsøkonomien

Mobilitetsnettverket POLIS’ årskonferanse

19.-20. november inviterer Polis-nettverket, bestående av europeiske byer og regioner som arbeider for bærekraftige transportløsninger, til årskonferansen 2015. Konferansen finner sted i Brussel, og er beregnet på aktører som arbeider med innovative transportløsninger på lokalt og regionalt nivå, og tilknyttede organisasjoner. Arrangementet er en god anledning til å lære mer om transportløsninger i andre europeiske … More Mobilitetsnettverket POLIS’ årskonferanse