Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel

Sammen med Vest-Norges Brusselkontor var Stavangerregionens Europakontor vertskap da kontrollutvalgene fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal besøkte Brussel 19.-21. september. Gruppen besto av 21 personer, som i løpet av tre intensive dager fikk møte en rekke norske og europeiske aktører i Brussel. På første programdag fikk deltakerne et innblikk i hvordan … More Kontrollutvalgene på Vestlandet besøkte Brussel