EU lanserer handlingsplan for felles kapitalmarked

Jonathan Hill, EUs kommissær for økonomisk stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen, presenterte 30. september Europakommisjonens handlingsplan for et felles kapitalmarked. Hovedtanken bak den foreslåtte Capital Markets Union (CMU) er å skape et helhetlig marked for kapital og finansielle tjenester i EU, noe Juncker-kommisjonen anser som et viktig steg i satsningen på økt sysselsetting, vekst og … More EU lanserer handlingsplan for felles kapitalmarked