Stavanger blant de 5 mest aktive i EU-programmer

Stavanger er den nest mest aktive kommunen i Norge når det gjelder bruk av EUs programmer. Dette går frem av en studie gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på bestilling fra KS, om norske enkeltkommuner og fylkeskommuners deltakelse i EU-programmer. Undersøkelsen viste at økonomi og administrative ressurser er blant de avgjørende faktorene når det … More Stavanger blant de 5 mest aktive i EU-programmer