Nordsjøen er fremtiden

I Norge snakker vi sjelden om Nordsjøen og om vi gjør det så er det ofte i en historisk kontekst. Vi diskuterer vikingtiden og i filmer som ”da oljen kom til Norge” ser man rustne borerigger og oljearbeidere som tenner på gassen med et kosteskaft. I Kommunal- og Regionaldepartementet engasjerer man seg mest i Barents … More Nordsjøen er fremtiden