Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen “The European Pillar of Social Rights” om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk. Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Den “sosiale søylen” fastsetter en rekke prinsipper om like rettigheter og plikter, men innebærer også konkrete tiltak, … More Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter