Helsekonferanse i Oulu: The Future Digital Health in the EU

EPSON arrangerer 22. mai helsekonferanse med tema framtidens digitale helse i EU, i Oulu, Finland. Felles for alle europeiske land er økte kostnader i helsesektoren grunnet en aldrende befolkning og manglende ressurser til å implementere nye løsninger. Første halvdel av konferansen vil diskutere og gi eksempler på hvordan helsetjenester kan ta i bruk nye teknologier. … More Helsekonferanse i Oulu: The Future Digital Health in the EU