Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

21.-22. juni var Europakontoret medarrangør av et helseprosjektverksted i Brussel, i regi av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN. Hovedformålet med denne typen arrangement er å tilrettelegge for at prosjektpartnere kan finne hverandre, utveksle erfaringer og bygge konsortier sammen. Programforløpet var identisk de to dagene, og besto av en hoveddel med innledere fra blant annet Europakommisjonen, og … More Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel