Lokal deltakelse på Digital Cities konferanse

Den 5. juni deltok rådmann i Rennesøy kommune, Birger Clementsen, Bjarte Våge, Chef Digital Officer i Sandnes kommune og Inger Bjørkum Leigvold, konstituert digitaliseringssjef i Stavanger kommune på Europakommisjonens seminar om Digital Cities Challenge i Brussel. Digital Cities Challenge er et initiativ som har som mål å skape en læringsplatform for byer som ønsker å … More Lokal deltakelse på Digital Cities konferanse