Informasjonsmøte om EØS-midlene og sivilt samfunn i Stavanger

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Den norske Helsingforskomité, som kontaktpunkt for norske organisasjoner, inviterer til informasjonsmøte i Stavanger 1. mars. Under møtet vil det bli gitt informasjon om EØS-midlene og om fondet Active Citizens Fund som gir midler til … More Informasjonsmøte om EØS-midlene og sivilt samfunn i Stavanger