16.-18. november – EUROCITIES’ årskonferanse 2016

16.-18. november avholder EUROCITIES, nettverket for større, europeiske byer, sin årskonferanse i Milano. Hovedtema for årets konferanse er delingsøkonomien, hvordan den kan bidra til å å forbedre tilbudet av varer og tjenester i Europa, potensielle utfordringer og hvordan den påvirker forholdet mellom økonomi og samfunn. Arrangementet gir også en anledning til å lære mer om smartbyen … More 16.-18. november – EUROCITIES’ årskonferanse 2016

Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn -EIP SCC. Med dette sikres tilgang til nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Europakommisjonen. Bakgrunnen for at EU satser på Smart Cities innovasjonspartnerskap, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte … More Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform