Stavanger kommune innledet i “living labs” workshop

15. april deltok Stavanger kommune ved Svein E. Klungtveit i workshop’en «Why Labs? Empowering citizens as drivers of innovation» som ble arrangert av EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (SCC), Barcelona by og European Network of Living Labs (ENoLL). Stavangerregionens Europakontor deltok i arrangementet. Workshop’en handlet om hvordan innbyggere kan invoveres i direkte i byutvikling og … More Stavanger kommune innledet i “living labs” workshop