Informasjonsdag om energiutlysninger i Horisont 2020

 14.-15. september arrangerer Europakommisjonen et todagers informasjonsseminar i Brussel, om energirelaterte utlysninger i Horisont 2020, og om arbeidsprogrammet for 2016-2017. Informasjonsarrangementet etterfølges av et separat prosjektverksted 16. september. Sikker, ren og effektiv energi er et av prioriteringsområdene i Horisont 2020. Under informasjonsdagen 14. september vil Europakommisjonen presentere sitt nye arbeidsprogram for energiforskning for 2016-2017, og 15. … More Informasjonsdag om energiutlysninger i Horisont 2020