Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

  KS har lansert vårens utgave av “på gang i EØS” om EU/EØS-saker som får betydning for norske kommuner.  Det halvårige heftet tar for seg de viktigste sakene som diskutere i EU-systemet og som på sikt vil få innvirkning på norske kommuner. Denne gangen er blant annet den sosiale pillaren omtalt, og EU ønske å … More Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen “The European Pillar of Social Rights” om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk. Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Den “sosiale søylen” fastsetter en rekke prinsipper om like rettigheter og plikter, men innebærer også konkrete tiltak, … More Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter