Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har … More Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket