Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Stavangerregionen Havn og Risavika Terminal AS deltar i en Horisont 2020-søknad om fremtidens havner sammen med 18 partnere fra 8 europeiske land. Prosjektets tittel er “Enhancing Port Efficiency through Digital Standardization” (EPEDS), og handler om digital standardisering, interoperabilitet og felles løsninger som skal knytte havnene i Nord-Europa og Middelhavet tettere sammen. Fra norsk side deltar … More Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad