Helse og IKT – partnersøk innen AAL-programmet

8.- 9. mars arrangerte Europakommisjonen informasjonsdag om helse- og IKT-programmet Active and Assisted Living (AAL) i Brussel, i samarbeid med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 19 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man … More Helse og IKT – partnersøk innen AAL-programmet