Open Living Lab Days – 22.-24. august i Genève

Living Lab Days 2018 går av stabelen i Geneve 22-24. august. Arrangementet tar for seg hvordan Living Labs kan bidra til bærekraftig utvikling i byer og arrangeres av ENoLL – European Network of Living Labs Det tre dager lange programmet består av både en teoretisk innføring i Living Labs-konseptet og en mer praktisk tilnærming med … More Open Living Lab Days – 22.-24. august i Genève

EU-Initiativ for superdatamaskiner – Norske aktører kan delta

Som en del av EUs digitale agenda, har Kommisjonen lansert en plan for å bygge et stort europeisk nettverk av superdatamaskiner. 12 EU-land og Sveits, pluss en rekke bedrifter og akademiske institusjoner ønsker å delta i programmet. Norske aktører ønskes også velkommen. I programmet EuroHPC skal superdatamaskinene knyttes sammen for å skape verdensledende infrastruktur for forskning … More EU-Initiativ for superdatamaskiner – Norske aktører kan delta

Smart Cities-seminar på Norges Hus

Mandag 6. juni ble seminaret «Thinking innovative: Smart mid-sized cities – a Swiss-Norwegian case» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av EU-delegasjonen, SwissCore, Forskningsrådet, NTNU og SINTEF. Seminarets formål var å utveksle erfaring og beste praksis i utviklingen av smarte byer, med eksempler fra Sveits og Norge. Energiunionen er en sentral prioritering for Europakommisjonen. I store deler … More Smart Cities-seminar på Norges Hus