Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

22. februar arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om helseinnovasjon på Måltidets Hus i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og med gjester fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor. Målet var å lære av de to syddanske innlederne om hvordan arbeide som et innovasjonsøkosystem samt diskutere samarbeidsmuligheter med og uten EU-finansiering. Målgruppen var regionens helseaktører, … More Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon