Mindtrek – internasjonal teknologi konferanse i Tampere, Finland

10.–11. oktober arrangeres den årlige Mindtrek-konferansen for internasjonal teknologi i Tampere, Finland. Hovedtemaene er smarte byer, AI, ehelse, virtuell virkelighet og tingenes internett. Mindtrek foregår over to-dager med 70 sesjoner innenfor hovedtemaene. Dette er en gylden anledning til å møte bedrifter, lokale myndigheter og organisasjoner som jobber med de nye teknologiene. Mer informasjon og påmelding … More Mindtrek – internasjonal teknologi konferanse i Tampere, Finland

Smart Cities-konferanse i Bratislava 13.-16. oktober

13-.16. oktober arrangeres “Smart City 360 Summit” i Bratislava, i regi av European Alliance for Innovation (EAI). Konferansen handler om mobilitet, IKT, Tingenes Internett, e-helse, energi og bærekraft. Arrangementet vil presentere suksesshistorier og smarte løsninger fra flere steder i verden, blant annet innen smartby-utvikling og –regulering, teknologisk utvikling og fysisk og digital infrastruktur. Konferansen retter seg … More Smart Cities-konferanse i Bratislava 13.-16. oktober

Visepresident Ansip orienterte om EUs digitale indre marked

14. april inviterte European Policy Center (EPC) til dialogmøte om EUs digitale indre marked og hvordan digitalisering kan transformere europeisk industri og bedrifter, og på den måten skape vekst og sysselsetting. Panelet besto av Europakommisjonens visepresident med ansvar for EUs digitale indre marked, Andrus Ansip, DIGITALEUROPE ved direktør John Higgins, generalsekretær Ulrich Eckelmann i industriAll … More Visepresident Ansip orienterte om EUs digitale indre marked