Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Europaparlamentet støtter lovforslag som kan gi togpassasjerer i EU (og Norge) bedre rettigheter. Spesielt gjelder dette rettigjetenen for personer med bevegelseshemminger og ved forsinkelser. Hvert år reiser togpassasjerer rundt 500 millioner kilometer i Europa og Parlamentet ønsker å gi disse en større trygghet. Alle personer med bevegelseshemminger skal bli tilbudt gratis assistanse. I tilfeller hvor … More Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?