EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechet, besøkte Tysvær 9. april sammen med 14 ambassadører fra flere europeiske land. Studiebesøket var arrangert av Gassco og Olje- og energidepartementet, og innebar blant annet befaring av Mongstadanlegget. Ambassadørene fikk presentert en rekke ulike prosjekt fra Haugalandet innenfor blant annet havvind. I tillegg holdt Maritime Clean Tech klyngen foredrag … More EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

EU-ambassadøren besøkte Haugalandet

I slutten av januar besøkte EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, Haugalandet for å lære mer om regionen og energiproduksjonen som skjer der. På Kårstø prosessanlegg i Tysvær fikk Béchet lære om prosessering og eksport av gass gjennom ledninger til Tyskland. Anlegget er Europas største av sitt slag og sikrer gassforsyninger til energimarkedet i Europa. Omvising … More EU-ambassadøren besøkte Haugalandet