19 December 2022

SUS med hjerte for EU-prosjekter


Mulighetene i Europa var tema da Stavanger Universitetssykehus inviterte regionale aktører til førjulsseminar på selveste Luciadagen.

Pepperkakene og klementinene var satt fram, kaffen var traktet, og aktørene strømmet på.

Førjulsstemningen var med andre ord upåklagelig da forskningssjef ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) Anne Hjelle ønsket velkommen til EU-seminar – itrukket julebluse for anledningen.

Hjelle, som også sitter i arbeidsgruppen til Stavangerregionens Europakontor, har fokus på mulighetene som ligger av kunnskap, nettverk og midler, i EU-systemet:

– FOU er en del av sykehusets oppdrag, som skal sikre pasientene våre tilgang på best mulig kunnskap og behandling. Ved å kvalifisere oss til å delta i EU-programmene, får vi mulighet til å samarbeide med, og lære av, de beste miljøene i Europa (og verden) om å finne løsninger på felles utfordringer. Målet er at flest mulig av våre flinke klinkere og forskere skal få erfare denne fantastiske muligheten.

Forskningssjef ved SUS, Anne Hjelle.

Mange muligheter i 2023
Fra Europakontoret deltok EU-rådgiver Helga Aunemo med en oppdatering fra Brussel.

Det er i disse dager mange muligheter for den som vil delta i EU-prosjekt.

I november lanserte HaDEA arbeidsprogrammet for 2023 for EU4Health – EUs rammeprogram for helse.

I desember kom endelige versjoner av arbeidsprogrammene under Horisont Europa for perioden 2023-2024. Arbeidsprogrammet for klynge 1, som er helse, kan du lese her.

Dette følges opp med såkalte Info Days – som består av webinarer med utdypende informasjon til søkerne.

Infodag for helseutlysningene er 19. januar – mer info og påmelding her.

Også partnerskapet Innovative Health Initiative (IHI) har publisert nye utlysninger. Også her arrangeres infodager, eller Call Days,

På starten av nyåret kan vi dessuten vente oss nye utlysninger i DIGITAL, EUs program for digitalisering. Også her vil det kunne komme tematikk som er aktuell for helseaktører.

EU-rådgiver ved SrE, Helga Aunemo

Sterkt økosystem
Helseøkosystemet i Rogaland er sterkt, og er bygd opp av aktører på tvers av sektorene.

Mange av disse har lang erfaring innen regional samhandling, nasjonal kompetansebygging og europeiske prosjekt.

Spesielt innen aktiv og sunn aldring har regionen utmerket seg – senest i høst, med full pott i den europeiske kåringen av EIP on AHA Reference Sites.

I tillegg til universitetssykehuset, er Universitet i Stavanger og HelseCampus, Høgskulen på Vestlandet, NORCE og Norwegian Smart Care Cluster aktive deltakere i EU-prosjekt og mulighetene som finnes der hva gjelder fiansiering, akkreditering og nettverk.

ShareAuthor

Helga Aunemo