AiRMOUR


Opening up the skies for medical emergency drones

AiRMOUR er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utforske bruken av  droner til akuttmedisinsk bruk. Stavanger kommune og NORCE er partnere i prosjektet.

AiRMOUR fokuserer på forskning og validering av nye konsepter og løsninger for å gjøre urban luftmobilitet trygg, sikker, stille og grønn. Prosjektet vil teste både bemannede og ubemannede droner under virkelige forhold.

Stavanger er valgt ut som testarena, og de første dronene er planlagt å fly i byen i 2023.

AiRMOUR is a research and innovation project supporting sustainable air mobility via emergency medical services. City of Stavanger and NORCE are project-partners.

The EU-funded AiRMOUR project focuses on the research and validation of novel concepts and solutions to make urban air mobility safe, secure, quiet and green.

Stavanger has been selected as a test arena, and the first drones are scheduled to fly in the city in 2023.