Nye anskaffelsesregler gjeldende fra april

Hvert år bruker de rundt 250 000 offentlige myndigheter i EU-landene 1,9 billioner euro på offentlige anskaffelser, tilsvarende 14% av EUs årlige bruttonasjonalprodukt. I 2014 ble tre direktiver som omhandler regelverket for offentlige anskaffelser vedtatt av EUs Ministerråd og Europaparlamentet. Landene i EU og EØS-området har siden hatt to år på seg til å implementere regelverket, … More Nye anskaffelsesregler gjeldende fra april

KS positive til EØS-meldingen – forenkling av anskaffelsesregelverket

KS er fornøyde med at det i Stortingsmeldingen om EØS som ble lagt fram nylig, legges opp til mer EØS-samordning og konsultasjon med kommunesektoren. Videre varsles økt fokus på handlingsrom ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge, reglene for offentlige anskaffelser inkludert Les resten av KS’ kommentar her (nedanfor lenken, og dessuten den teksten … More KS positive til EØS-meldingen – forenkling av anskaffelsesregelverket