Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen “The European Pillar of Social Rights” om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk. Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Den “sosiale søylen” fastsetter en rekke prinsipper om like rettigheter og plikter, men innebærer også konkrete tiltak, … More Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS

Onsdag 29. mars var 36 ansatte fra institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet var å lære mer om EUs prioriteringer innen utdannings-, arbeids- og sosialpolitikk, samt om EUs institusjoner og norske aktørers arbeid i Brussel. På Norges Hus fikk deltakerne en presentasjon av arbeidet ved den norske EU-delegasjonen, og om … More Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS