Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Europakommisjonens nye handlingsplan for sirkulær økonomi skal sikre et grønnere og mer konkurransedyktig Europa. Målet er å halvere kommunalt avfall i EU innen 2030, samt gi europeiske forbrukere en “rett til reparasjon”.  Circular Economy Action Plan Handlingsplan for sirkulær økonomi er en del av EUs industrielle strategi, og er sentral for gjennomføringen av European Green Deal. … More Reduce, Reuse, Recycle: Kommisjonen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

Fylkeskommunen deltar på CPMR generalforsamling i Palermo

Nettverket for kystregioner Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), der Rogaland fylkeskommune er aktivt medlem, holder generalforsamling mellom 16.-18. oktober i Palermo, Italia. Fylkesvaraordfører Marianne Chesak deltar på vegne av Rogaland fylkeskommune. I tillegg til generalforsamlingen, arrangeres også seminar om sirkulærøkonomi onsdag 16. oktober. Seminaret vil belyse tema som bærekraftig turisme, avfallshåndtering og overgangen til … More Fylkeskommunen deltar på CPMR generalforsamling i Palermo

EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

26. januar la Europakommisjonen frem en statusrapport for implementeringen av EUs handlingsplan for kretsløpsøkonomien. Sammen med rapporten ble nye forslag presentert, inkludert nytt direktiv for å redusere farlig avfall fra elprodukter, retningslinjer for energigjenvinning fra avfall, og en ny finansieringsplattform for kretsløpsøkonomiske tiltak. Gjødsel, økodesign og grønne offentlige anskaffelser Implementeringsrapporten slår fast at Europakommisjonen har presentert en … More EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

Sammen med ni europeiske partnere deltar Time kommune i en prosjektsøknad under Interreg Nordsjøprogrammet. Prosjektet har fått navnet Use-IT, og handler om å modernisere og digitalisere offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, gjennom å ta i bruk nye, innovative IKT-løsninger.  Prosjektetkonsortiet ledes av Karlstad kommune. Time er blant IKT-pilotene i prosjektet, og vil utvikle og … More Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor