EØS midlene: Utlysninger i det baltiske forskningsprogrammet

Det estiske kunnskapsdepartementet og det estiske forskningsrådet har i samarbeid med det norske Forskningsrådet åpnet for søknader i det baltiske forskningsprogrammet. Målet med midlene er å bidra til forskningssamarbeid og bedre bilaterale forhold mellom de baltiske land og EØS-landene. Det utlyses søknader innenfor følgende områder: Helse og helseteknologi Migrasjon og sosial inkludering Cybersikkerhet Klimavennlige løsninger … More EØS midlene: Utlysninger i det baltiske forskningsprogrammet

Ny gassrørledning integrerer Baltikum i det europeiske energimarkedet

15. oktober signerte Polen og Litauen en finansieringsavtale for bygging av den planlagte GIPL-gassrørledningen mellom de to landene. Ledningen er 534 kilometer lang, og blir den første som kobler de baltiske statene til det europeiske gassnettet. Dette markerer slutten på Baltikums isolerte energisituasjon, uttalte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker. Gjennom Connecting Europe Facility (CEF) har Europakommisjonen forpliktet … More Ny gassrørledning integrerer Baltikum i det europeiske energimarkedet

Litauen innfører euro

1. januar 2015 byttet Litauen ut sin nasjonale valuta, litas, med euro. Landet ble med dette det 19. medlemmet av eurosonen, og den europeiske fellesvalutaen benyttes nå i alle de baltiske landene. Estland skiftet ut kroonen i 2011, mens Latvias lats ble erstattet med euro i 2014. Litauens sosialdemokratiske statsminister Algirdas Butkevičius fremhevet euroinnførselen som … More Litauen innfører euro