UiS får støtte til smartbyprosjekt

  Universitetet i Stavanger skal koordinere forskningsprosjektet “Smart Community Neighborhood” som har til hensikt å utvikle og teste nye IKT-løsninger. Ved hjelp av teknologier som blockchain og maskinbasert læring er hensikten er å utvikle løsninger for private hjem og nabolag som kan lage, dele og selge energi til hverandre. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom … More UiS får støtte til smartbyprosjekt

EU lanserer forum for blockchain-teknologi

Blockchain-teknologi er en viktig del av EUs digitale agenda. Derfor har man opprettet et eget blockchain-forum, som skal følge utviklingen, opplyse og promotere bruk av teknologien. Blockchain fungerer ved at man lagrer “blocks” med informasjon på et desentralisert nettverk, dette gjør det betydelig sikrere å lagre og overføre informasjon enn løsninger man har i dag. … More EU lanserer forum for blockchain-teknologi