SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Stavangerregionens Europakontor (SrE) inngikk i en ERRIN-delegasjon på tre som på invitasjon fra Quebec-regionen besøkte Montreal 12.-16. juni, i forbindelse med International Economic Forum for the Americas. Målet var å knytte kontakter for fremtidig Horisont 2020-samarbeid. Bakgrunnen for besøket er en samarbeidsavtale mellom Region Quebec og ERRIN på forskning og innovasjon. Region Navarras (Spania) Brusselrepresentant … More SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen

Under plenumssesjonen i Strasbourg 13.-16. februar stemte Europaparlamentet for CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), EUs nye handelsavtale med Canada. Avtalen ble vedtatt med god margin, med 408 stemmer for og 254 stemmer mot. Høyresiden og de liberale stemte for, sosialdemokratene var splittet, mens motstanden var størst i partigruppene til sosialistene og de grønne, som … More Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen