Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Sammen med 28 partnere fra 11 byer og bynettverk i Europa, Sør-Amerika og Asia har Stavanger kommune fått tilslag i Horisont 2020-prosjektet Urban Nature Labs (UNaLab). UNaLab handler om å utvikle innovative, kostnadseffektive og økonomisk lønnsomme naturbaserte løsninger for vannforvaltning og flomberedskap. Prosjektet ledes av VTT Technical Research Centre of Finland. Såkalte levende laboratorier (living labs), … More Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning

Sammen med fem andre europeiske byer deltar Stavanger som såkalt følgeby i en Horisont 2020-søknad under utlysningen SC-02-2016. Prosjektet, som har fått navnet UNaLab (Urban Nature Labs), handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er tilpasset klimaendringer og økt urbanisering. Løsningene skal utvikles, testes ut og oppskaleres i Eindhoven, Tampere og Genova,  prosjektets … More Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning