State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

13.september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg. Juncker snakket om den bedrede økonomiske situasjonen, om migrasjon og reform av Eu-institusjonene. Brexit fikk minimal oppmerksomhet. –Vinden er tilbake i Europas seil. Juncker åpnet sin tale med å fremheve at den økonomiske situasjonen i EU er … More State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen

Under plenumssesjonen i Strasbourg 13.-16. februar stemte Europaparlamentet for CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), EUs nye handelsavtale med Canada. Avtalen ble vedtatt med god margin, med 408 stemmer for og 254 stemmer mot. Høyresiden og de liberale stemte for, sosialdemokratene var splittet, mens motstanden var størst i partigruppene til sosialistene og de grønne, som … More Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen