Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

Europaparlamentet godkjente nylig de nye EU-programmene Erasmus+ og Creative Europe. Erasmus+ er det nye EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport, mens Creative Europe fokuserer på kultur og kreative næringer. Programmene vil ha oppstart i januar, og første utlysninger blir publisert allerede i desember. Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram Erasmus+ erstatter EUs livslang læring programmer … More Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

Västra Götalandsregionen inviterer til verksted om kulturprosjekt

Västra Götalandsregionen har fire prosjektideer de ønsker å diskutere med interesserte partnere. De inviterer derfor til verksted i Brussel 6. november. Målet med verkstedet er å presentere og videreutvikle de fire prosjektideene sammen med potensielle partnere. Prosjektene handler om kulturuttrykk og tog, kunst i skolen, forskning rundt moderne kunst, ungdom og inkludering med fokus på … More Västra Götalandsregionen inviterer til verksted om kulturprosjekt