Nordic Edge Expo i fortsatt vekst

Med nesten 5000 deltakere på Nordic Edge Expo 2019 fortsetter veksten for Nordens største smartbyarena. Europakommisjonen vært en stor og viktig bidragsyter også i årets versjon. Årets arrangement, det femte i rekken,  fant sted i Stavanger 24.-26. september under tittelen “Life Actually” . Nesten 5000 deltakere fra 40 land møttes for å diskutere og dele … More Nordic Edge Expo i fortsatt vekst

Stavanger kommunes IT-gruppe på studiebesøk i Brussel

IT-sjef i Stavanger kommune, Inger Bjørkum Leigvold, var sammen med sin ledergruppe på studiebesøk i Brussel 10.-12. juni. Besøkets formål var å bli bedre kjent med Stavangerregionens Europakontor og satsningen på Horisont 2020-programmet, samt å bedre forstå hva som ligger  i EUs digitale agenda. Læring og impulser fra besøket, tas med videre i gruppens arbeid … More Stavanger kommunes IT-gruppe på studiebesøk i Brussel