Store forskjeller i bruken av Erasmus+

En ny rapport fra Diku, viser at deltakelse i Erasmus+ varierer kraftig blant norske universiteter og høyskoler. Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, har potensiale for økt deltakelse blant norske universiteter og høyskoler. Rapporten er den første Diku publiserer som gir en oversikt over deltakelsen i Erasmus+ fra norske institusjoner. … More Store forskjeller i bruken av Erasmus+