Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

20. juli ble den såkalte “sommerpakken” på energi- og klimafeltet lagt frem av Europakommisjonen. Pakken besto av to lovforslag som regulerer nye klimamål i ikke-kvotepliktig sektor, inkludertforeslåtte mål for Norge, samt en strategi for utslippskutt i transportsektoren. EU har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40% innen 2030. Dette skal realiseres gjennom 43% kutt … More Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Brussel 16. juni, i forbindelse med åpningen av EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW), som gikk av stabelen 16.-18. juni. Sammen med Europakommisjonens kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete, og sjefsøkonomen Fatih Birol fra International Energy Agency (IEA) holdt Lien innlegg under EUSEWs åpningsseminar. Birol la også … More Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Enighet i EU om klimapakken for 2030

Under toppmøtet 23.-24. oktober kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om energi- og klimapakken frem mot 2030. Det fremforhandlede kompromisset mellom Unionens 28 medlemsland innebærer totalt fire mål der et reformert kvotesystem skal være et sentralt virkemiddel. Pakken er en videreføring av EUs energi- og klimapolitikk for perioden etter 2020, og den inneholder følgende … More Enighet i EU om klimapakken for 2030

Nærmere enighet om EUs klima & energipakke

Siden lanseringen av EUs klima- og energipakke 2030 i januar, har saken vært flere runder i EUs Ministerråd og en tilstandsrapport ble presentert for EUs ledere 26.-27. juni. Målet er politisk enighet på Rådsmøtet i oktober om utslippskutt på 40 %, et EU-mål for fornybar på minst 27 %, samt et eventuelt energieffektivitetsmål på basis … More Nærmere enighet om EUs klima & energipakke

EUs klimakvotesystem under press

EUs klimakvotesystem står i fare etter manglende støtte fra både Europaparlamentet og EU-landene om å holde tilbake kvoter. Europaparlamentet stemte nylig ned Europakommisjonens forslag om å holde tilbake kvoter for å få opp karbonprisen. Kommisjonens forslag om å holde igjen 900 millioner utslippstillatelser fra 2013-2015 til 2019-2020, var et forsøk på å få opp prisen … More EUs klimakvotesystem under press