Årskonferanse i JPI Urban Europe

Den 12. februar arrangerte JPI Urban Europe konferanse i Brussel med tittelen “Urban Transitioning: A Joint Adventure”.  Konferansen hadde over tre hundre deltakere og Stavangerregionens Europakontor (SrE) var medarrangør av en parallellsesjon som fokuserte på energipositive distrikt. Konferansen bestod av tre plenar-sesjoner med påfølgende parallellsesjoner på ettermiddagen. Blant innlederne var representanter fra EU Kommisjonen, Regionskomitéen, … More Årskonferanse i JPI Urban Europe

SrE inviterer til Europanettverksmøte

Et Europanettverk bestående av representanter for alle medlemmene i SrE er under opprettelse, og et første møte i nettverket finner sted i Stavanger 15. oktober. Alle SrEs medlemmer er bedt om å oppnevne en Europakontakt som kan være et kontaktpunkt for kontoret, samt inngå i et Europanettverk som treffes regelmessig i forbindelse med direktørens hjemmebesøk. … More SrE inviterer til Europanettverksmøte