Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene

Fram til Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 var det tradisjon at Rådet ble enige om den neste Kommisjonspresidenten. Denne ordningen ble endret med innføringen av artikkel 17(7) i Lisboatraktaten og de politiske grupperingene i Europaparlamentet nominerer nå sine kandidater til Kommisjonspresident. Disse er kjent som “Spitzenkandidater” og de fleste grupperingen har nå nominert sine … More Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene