EUs innovasjonspartnerskap for smartby – årsmøte i Sofia

27.-28. juni arrangeres årsmøte for EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og bygder (EIP SCC) i Sofia, Bulgaria.  EIP SCC har til formål å samle europeiske smartby-aktører for å stimulere til innovasjon på brukerinvolvering, energieffektivitet, IKT-løsninger og mobilitet for å forbedre livet til innbyggere i Europa. Både Stavanger kommune og Lyse har meldt inn “commitments” under … More EUs innovasjonspartnerskap for smartby – årsmøte i Sofia

EUs innovasjonspartnerskap for smartby avholder årsmøte i Brussel

12. oktober avholder EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og bygder (EIP SCC) sitt årsmøte i Brussel. Hovedtema for årets arrangement er hvordan man kan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger i alle sektorer, samt forbedring av EIP SCCs markedsplass som et møtested for byer og tettsteder, industri og … More EUs innovasjonspartnerskap for smartby avholder årsmøte i Brussel

Stavanger kommune innledet i “living labs” workshop

15. april deltok Stavanger kommune ved Svein E. Klungtveit i workshop’en «Why Labs? Empowering citizens as drivers of innovation» som ble arrangert av EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (SCC), Barcelona by og European Network of Living Labs (ENoLL). Stavangerregionens Europakontor deltok i arrangementet. Workshop’en handlet om hvordan innbyggere kan invoveres i direkte i byutvikling og … More Stavanger kommune innledet i “living labs” workshop