Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Sammen med 28 partnere fra 11 byer og bynettverk i Europa, Sør-Amerika og Asia har Stavanger kommune fått tilslag i Horisont 2020-prosjektet Urban Nature Labs (UNaLab). UNaLab handler om å utvikle innovative, kostnadseffektive og økonomisk lønnsomme naturbaserte løsninger for vannforvaltning og flomberedskap. Prosjektet ledes av VTT Technical Research Centre of Finland. Såkalte levende laboratorier (living labs), … More Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger

Stavangerregionens Europakontor mottar jevnlig partnersøk fra europeiske aktører, her er to aktuelle: Energieffektivisering i bygninger Aktør: Bilbao (Spania) Program: Horisont 2020 Utlysning: EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation Prosjektbeskrivelse: Gjennom prosjektet ønsker Bilbao å utvikle innovative metoder for storskala renovering av eksisterende bygninger. De nye renoveringsløsningene skal gi betydelig energieffektivisering i bygningene, så de blir … More Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger