Europakommisjonen foreslår lovgivningsreform

19. mai presenterte visepresident Frans Timmermans Europakommisjonens agenda for bedre regulering. Agendapakken inneholder en rekke reformforslag som skal gi økt åpenhet og innsyn i EUs lovgivningsprosedyrer, øke kvaliteten på ny lovgivning gjennom bedre konsekvensanalyser og forbedre eksisterende lovgivning gjennom kontinuerlige vurderingsprosesser. På denne måten vil man sikre at EUs lovgivning fører til effektiv måloppnåelse. Reformagendaen … More Europakommisjonen foreslår lovgivningsreform

Forenklinger for næringslivet i Norge og EU

Forenkling av regelverk og fjerning av unødvendig regulering sto i fokus da den norske EU-delegasjonen arrangerte lunsjseminar på Norges Hus i Brussel 16. april. Både i Norge og EU arbeider man med forenkling av regelverk som kommer både næringslivet og folk flest til gode. Fra norsk side var næringsminister Monica Mæland og statssekretær i nærings- … More Forenklinger for næringslivet i Norge og EU