EU forbyr geoblokkering

Europarådet innfører forbud mot geoblokkering i strømmetjenester samtidig som nye regler  ved handel av varer og tjenester på nett er vedtatt. Dette betyr at forbrukere i hele EU får like vilkår på pris, salg og garanti ved netthandel.  Fra 1. april 2018 har man implementert nye EU-regler for strømmetjenester. Forbrukere har nå krav på de samme tjenestene … More EU forbyr geoblokkering

Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Februar har vært en måned med betydelig fremgang i EUs arbeid med å skape et digitalt indre marked. I løpet av måneden har man både blitt enige om en avtale for å fjerne roamingavgiftene i EU i sommer, og nye regler som skal fjerne geoblokking av strømmetjenester. Natt til 1. februar ble Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet … More Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter