Gøteborg interessert i Stavangerregionens smartbyarbeid

SrE direktør Heidi Kristina Jakobsen ble nylig intervjuet av Gøteborgs EU-kontor som ønsket å høre om Stavangerregionens erfaring som fyrtårnsby og regionens smartbystrategi. Gøteborg ble fyrtårnsby i 2017 med IRIS-prosjektet, sammen med Utrecht og Nice. I intervjuet ble det blant annet lagt vekt på prosessen rundt Triangulum-prosjektet og hvordan dette var med på å inspirere … More Gøteborg interessert i Stavangerregionens smartbyarbeid

Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

21.-22. september inviterer Gøteborg by til smartbykonferanse om el-mobilitet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet, og er organisert i en rekke seminarer, nettverksmøter og studieturer. Konferansens seminarer vil handle om både personbil-, kollektiv- og godstransport, og vil rette særlig oppmerksomhet mot viktigheten av velfungerende ladeinfrastruktur, samt trafikk- og datasikkerhet. Arrangementets studieturer gir deltakerne … More Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg

1. desember deltok Stavangerordfører Christine Sagen Helgø på rundbordskonferansen «Smart urban mobility & Cities of the future» i Gøteborg, sammen med kolleger fra rundt 20 andre byer i Skandinavia, Baltikum og Nederland. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen i samarbeid med transportnettverket Polis og med utganspunkt i EUs innovasjonspartnerskap for smart cities, og handlet om byenes … More Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg