IRIS søker midler til prosjekt om helseteknologi

I samarbeid med en rekke sentrale aktører i Stavangerregionen har IRIS søkt om finansiell støtte gjennom Forskningsrådets FORREGION-program til helseprosjektet «Veksthub for helsteteknologi». Stavangerregionens Europakontor (SrE) støtter søknaden og har signert en intensjonseklæring. “Veksthub for helseknologi” har som mål å styrke helsesektoren i regionen ved å skape bedre samhandling på tvers av sektorer, kompetanseheving og … More IRIS søker midler til prosjekt om helseteknologi

Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie

Stavangerregionens Europakontor møtte helseminister Høie til uformelt lunsjmøte sammen med KS, Actis og de andre regionskontorene da han besøkte Brussel 23. februar. Hovedhensikten med Brusselbesøket -Høies første som helseminister- var å møte EUs kommissær for helse, Vytenis Andriukaitis. Høie hadde også møter i ESA og med EU-parlamentarikere i tillegg til øvrige norske aktører. Det var … More Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie

Lyst å delta i H2020-prosjekt innen helse?

25. november arrangerer ERRIN-nettverket, hvor Stavangerregionens Europakontor er medlem, en helseworkshop hos Emilia-Romagnaregionens Europakontor i Brussel. Formålet med arrangementet er å utarbeide konkrete prosjektforslag og konsortium basert på prosjektideer fra aktørene,  knyttet opp mot helseutlysningene i EUs Horisont 2020-program for 2015. Arrangementet er  en god anledning til å møte potensielle partnere. Dersom man ønsker å presentere … More Lyst å delta i H2020-prosjekt innen helse?