AAL-utlysning for 2021 publisert

Active and Assistive Living (AAL) programmet har nylig publisert AAL utlysningen for 2021. Årets tema er «Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade». Det er en utfordringsbasert utlysning som skal støtte innovative, internasjonale og tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Fristen for innlevering av prosjektforslag er satt til 21. mai 2021. AAL 2021 … More AAL-utlysning for 2021 publisert

Active and Assisted Living utlysningen for 2020 er lansert

Active and Assisted Living (AAL) programmets utlysning for 2020 er lansert. Årets tema er «Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions», og er en utfordringbasert utlysning som skal støtte innovative, internasjonale og multidisiplinære samarbeidsprosjekter.  Utlysningen Informasjon om 2020-utlysningen er publisert på AALs hjemmesider og det vil være mulig å levere inn søknader fra og … More Active and Assisted Living utlysningen for 2020 er lansert