– Intensivt, lærerikt og gøy!

Stavangerregionens Europakontor i Brussel har en hospiteringsordning for kontorets medlemmer. Live Helgelstad fra Rogaland fylkeskommune benyttet seg nylig av denne muligheten. — Hva jobber du med? Jeg jobber med internasjonalisering i Rogaland fylkeskommune, mest opp i mot det som har med utdanning å gjøre, som Erasmus+, EØS midler og andre programmer hvor en kan utvikle … More – Intensivt, lærerikt og gøy!

Hospitant fra Rogaland Fylkeskommune

Live Hegelstad jobber i Rogaland Fylkeskommune regionalplanavdelingen og opplæringsavdelingen med internasjonalisering. Hun er hospitant hos oss i Brussel for å lære mer om hvordan EU arbeider og hvordan EUs utdanningspolitikk gir muligheter for ungdom i Rogaland. — Brussel er mulighetenes by. Erfaring herfra kommer godt med for alle som jobber med internasjonalisering. Jeg anbefaler hospitering … More Hospitant fra Rogaland Fylkeskommune