Horisont 2020: Informasjonsdag om energiutlysninger

25.-27. juni arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om Horisont 2020 utlysninger innenfor energiprogrammet. Informasjonsdagen foregår i Brussel, men alle informasjonssesjonene vil bli sendt direkte over nett. De blir også tilgjengelig etter informasjonsesjonen. Informasjonsdagene om Horisont 2020 er en god mulighet til å møte andre aktører som vurderer å søke på utlysningene. Program: 25. juni 26. juni 27. … More Horisont 2020: Informasjonsdag om energiutlysninger

Informasjonsdag om utlysninger innen energieffektivisering

8. desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag i Brussel, om utlysninger knyttet til energieffektivisering under Horisont 2020s arbeidsprogram for 2016-2017. Her vil det bli anledning til å delta i ulike workshops, komme i kontakt med eventuelle prosjektpartnere, samt spørre spørsmål direkte til EASME teamet. Under arrangementet vil det i tillegg bli gitt informasjon om: Europeisk politikk vedrørende … More Informasjonsdag om utlysninger innen energieffektivisering

Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

12. februar arrangerer Europakommisjonen en informasjonsdag om Smart Cities and Communities-utlysningene under Horisont 2020-programmet i 2015. Arrangementet finner sted i Brussel. Informasjonsdagen retter seg mot to utlysninger: SCC-o1-2015 om smarte løsninger for integrert energi, transport og IKT gjennom fyrtårnprosjekt av samme type som Triangulum-prosjektet hvor Stavanger deltar, og SC-03-2015 om utvikling av systemstandarder for smarte byer og … More Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015