Kommunesektorens internasjonale dag 2019

5. mars inviterer KS til kommunesektorens internasjonale dag i Oslo. Årets konferanse vil sette arbeidet i kommune og fylkeskommune inn i en større sammenheng og målet er å inspirere til å ta i bruk bærekraftmålene og europeisk samarbeidsprogrammer som verktøy for å koble lokal og regional utvikling. Blant innleggsholderne finnes blant annet kommunal- og regionalråd … More Kommunesektorens internasjonale dag 2019

– Intensivt, lærerikt og gøy!

Stavangerregionens Europakontor i Brussel har en hospiteringsordning for kontorets medlemmer. Live Helgelstad fra Rogaland fylkeskommune benyttet seg nylig av denne muligheten. — Hva jobber du med? Jeg jobber med internasjonalisering i Rogaland fylkeskommune, mest opp i mot det som har med utdanning å gjøre, som Erasmus+, EØS midler og andre programmer hvor en kan utvikle … More – Intensivt, lærerikt og gøy!

Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

11.-12. november inviterer SIU, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune, til internasjonaliseringskonferanse i Oslo. Arrangementet vil blant annet ta for seg hvilken kompetanse et stadig mer internasjonalt arbeidsliv vil etterspørre, og hvordan internasjonaliseringen påvirker barn og unges utdannings- og yrkesvalg. I løpet av de to dagene vil det bli muligheter for utveksling av … More Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen