4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene

I dialog med kommunal- og moderniseringsdepartementet og nasjonale kontaktpunkt inviterer Østlandssamarbeidet til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet. Arrangementet finner sted på Thon Hotel Area i Lillestrøm tirsdag 20. januar 2015. Konferansens formål er å øke kunnskapen om de nye Interreg B-programmene og stimulere til økt interesse for norsk deltakelse i disse. Arrangementet retter … More Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene