NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), med base i Stavanger, har inngått et klyngesamarbeid med den syddanske velferdsteknologiklyngen Welfare Tech. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Norway-Denmark Caretech Cluster Collaboration (NorDen 3C), og er finansiert gjennom Baltic Sea Region Stars, som ligger under Interreg Østersjøprogrammet. Målet med samarbeidet er å støtte små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsaktiviteter, gjennom deling … More NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europa samt ESPON. Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil … More Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars